Lokalita:

Peňacerrada II

Nadřazené lokality Španělsko
Popis lokality Lokalita se nachází asi 3 kilometry jízdy po silnici A-3202 na jiho-jiho západ od městečka Peňacerrada.
Fotografie lokality


Mapka převzatá z literatury [1]
Obrázek 1: Mapka převzatá z literatury [1]

Pohled na profil s tmavými vrstvami, 25.6.2008
Obrázek 2: Pohled na profil s tmavými vrstvami, 25.6.2008

Cedule se zákazem vstupu, 25.6.2008
Obrázek 3: Cedule se zákazem vstupu, 25.6.2008

Preparace neprůhledného jantaru z pískovce
Obrázek 4: Preparace neprůhledného jantaru z pískovce

Preparace neprůhledného jantaru z pískovce
Obrázek 5: Preparace neprůhledného jantaru z pískovce

Preparace neprůhledného jantaru z pískovce
Obrázek 6: Preparace neprůhledného jantaru z pískovce

Preparace neprůhledného jantaru z pískovce
Obrázek 7: Preparace neprůhledného jantaru z pískovce

Nález průhledného jantaru v pískovci
Obrázek 8: Nález průhledného jantaru v pískovci

Nález průhledného jantaru v pískovci
Obrázek 9: Nález průhledného jantaru v pískovci

Zlomky průhledného jantaru
Obrázek 10: Zlomky průhledného jantaru

Souřadnice GPS Neveřejná informace...
Stratigrafické zařazení
anglicky|česky
Series:Lower Cretaceous(145.5 - 99.6 Ma)
Význam lokality

Chráněná lokalita
Ochrana

Zákaz vstupu - lokalita vysokého významu
Způsob sběru Sbírat by se nemělo vůbec, jinak motyčka na roztloukání sypkého pískovce. Na profilu jsou patrné žíly polozuhelnatělých vrstev dřeva, které ve vlhkém stavu charakteristicky páchnou po síře a mají plastickou konzistenci. Jantar se však nachází spíře v okolních pískovcových vrstvách.
Ostatní poznámky
Literatura [1] Penney, D.: The oldest lagonomegopid spider, a new species in Lower Cretaceous amber from Álava, Spain, Geologica Acta, Vol.4, Nº 3, 2006, 377-382
Kameny z této lokality ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
Podřazené lokality Lokalita nemá podřízené lokality