Lokalita:

Ruprechtice - Hájek

Nadřazené lokality Česká republika
Čechy
Severovýchodní Čechy
Broumovsko
Popis lokality Pruh lesíka mezi poli severo - východně od Ruprechtic na Broumovsku

Detail stratigrafického zařazení: vnitrosudetská pánev, broumovské souvrství, olivětínské vrstvy, ruprechtický obzor
Fotografie lokality


Fotografie lokality jsou neveřejné...
Souřadnice GPS Neveřejná informace...
Stratigrafické zařazení
anglicky|česky
System:Permian(251 - 299 Ma)
Význam lokality

Naleziště permokarbonské fauny
Ochrana

Chráněná lokalita
Způsob sběru Sběr v suti, která se nachází v lese.
Ostatní poznámky Neveřejná informace...
Literatura
Kameny z této lokality ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
Podřazené lokality Lokalita nemá podřízené lokality