Lokalita:

Lokalita El Papiol - Can Puig

Nadřazené lokality Španělsko
Barcelona a okolí
Popis lokality Lokalita se nachází u městečka El Papiol, asi 15 km severo-západně od Barcelony. Přímo k lokalitě se původně dalo přijít po cestě od severu, ale teď už je cesta soukromá a zavřená. Lépe se tedy dá přijít od jihu. Přes lesík po cestě Camino antiguo a Molins de Rei a pak zahnout doleva na sever směrem k vrchu Can Puig. Přímo na této cestě si pak lze všimnout červených břidlic. Po asi 100 metrech od odbočky se dá uhnout z cesty k zarostlému profilu červených papiolských břidlic.
Fotografie lokality


Poloha El Papiolu vůči Barceloně
Obrázek 1: Poloha El Papiolu vůči Barceloně

Detail mapky
Obrázek 2: Detail mapky

Profil s červenýma břidlicema, 3. 5. 2003
Obrázek 3: Profil s červenýma břidlicema, 3. 5. 2003

Pohled z cesty od El Papiolu k Barceloně, 27. 4. 2003
Obrázek 4: Pohled z cesty od El Papiolu k Barceloně, 27. 4. 2003

Pohled z cesty od El Papiolu k Barceloně, 27. 4. 2003
Obrázek 5: Pohled z cesty od El Papiolu k Barceloně, 27. 4. 2003

Profil s červenýma břidlicema, vlevo břidlice šedo-zelené, 27.6.2008
Obrázek 6: Profil s červenýma břidlicema, vlevo břidlice šedo-zelené, 27.6.2008

Profil s červenýma břidlicema, 27.6.2008
Obrázek 7: Profil s červenýma břidlicema, 27.6.2008

Nález trilobita a samostatného pygidia, 27.6.2008
Obrázek 8: Nález trilobita a samostatného pygidia, 27.6.2008

pohled naproti profilu přes cestu ke Can Puig, 27.6.2008*
Obrázek 9: pohled naproti profilu přes cestu ke Can Puig, 27.6.2008

Souřadnice GPS Neveřejná informace...
Stratigrafické zařazení
anglicky|česky
Series:Lower(359.2 - 318.1 Ma)
Význam lokality

Není znám
Ochrana

Není známa, ale možná leží na soukromém pozemku.
Způsob sběru Roztloukání břidlic ze suti a z profilu. Zkameněliny mají výrazně tmavší barvu než břidlice. Trilobiti se nachází v červených břidlicích. V severnější části profilu nasedají břidlice šedo-zelené, které jsou zhruba stejného stáří, ale prakticky bez nálezů (literatura [1]uvádí pouze jeden nález goniatita).
Ostatní poznámky Fosílie jsou místy dost zdeformované. Fosílie se velmi snadno preparují jemným obrušováním okolní horniny (například žiletkou nebo jemným pilníkem). Proto je lepší preparaci nechat až na doma a zkameněliny nevytloukat na místě.
Literatura [1] Kullmann, J., et al.: Primer hallazgo del género Dombarites (Cephalopoda, Ammonoidea) del Carbonífero inferior en El Papiol (Cataluňa, Espaňa), Batalleria, Revista de paleontología, N.º10/Diciembre 2001
Kameny z této lokality ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
Podřazené lokality Lokalita nemá podřízené lokality