Lokalita:

Španělsko

Nadřazené lokality Lokalita nemá žádnou nadřazenou lokalitu
Popis lokality Jiho-západ Evropy
Fotografie lokality


Pozice Španělska vrámci Evropy
Obrázek 1: Pozice Španělska vrámci Evropy

Souřadnice GPS
Stratigrafické zařazení
anglicky|česky
Zatím není zadáno...
Význam lokality

Ochrana

Způsob sběru
Ostatní poznámky
Literatura
Kameny z této lokality ;
Podřazené lokality Barcelona a okolí
Zářez silnice mezi Ciudad Encantada a městem Cuenca
Peňacerrada II
Pohoří Enciso