Lokalita:

Důl Jiří

Nadřazené lokality Česká republika
Čechy
Západní Čechy
Sokolovsko
Popis lokality
Fotografie lokality


Plánek dolu Jiří, před 15.11.2009
Obrázek 1: Plánek dolu Jiří, před 15.11.2009

Pohled na důl ze severní strany směrem na jih, 15.11.2009
Obrázek 2: Pohled na důl ze severní strany směrem na jih, 15.11.2009

Souřadnice GPS
Stratigrafické zařazení
anglicky|česky
Zatím není zadáno...
Význam lokality

Ochrana

Způsob sběru
Ostatní poznámky
Literatura
Kameny z této lokality Z této lokality doposud nejsou žádné nálezy;
Podřazené lokality Důl Jiří - naleziště karlovarsých dvojčat
Důl Jiří - Dřeva
Důl Jiří - pyritové konkrece
Důl Jiří - Pyrity podél cesty
Důl Jiří - Výchoz pyritů
Důl Jiří - naleziště plžů
Důl Jiří - Cesta s jílovcema
Důl Jiří - Dočasný profil v cyprisových vrstvách