Lokalita:

Opatřilka - Červený lom

Nadřazené lokality Česká republika
Čechy
Barrandien
Praha a blízké okolí
Popis lokality Asi 2.5 km na východ od Řeporyjí, na cestě podél potoka v Prokopském údolí. Cca 500 m dále na vývhod od Černého lomu
Fotografie lokality


Pohled na lokalitu z přístupové cesty směrem od Řeporyjí, 5.9.2009
Obrázek 1: Pohled na lokalitu z přístupové cesty směrem od Řeporyjí, 5.9.2009

Suové pole, 5.9.2009
Obrázek 2: Suové pole, 5.9.2009

Suové pole
Obrázek 3: Suové pole

Cedule naučné stezky, 5.9.2009
Obrázek 4: Cedule naučné stezky, 5.9.2009

Souřadnice GPS
Stratigrafické zařazení
anglicky|česky
System:Devonian(359.2 - 416 Ma)
Význam lokality

Ochrana

Přírodní památka
Způsob sběru Sběr v suti
Ostatní poznámky
Literatura
Kameny z této lokality ;
Podřazené lokality Lokalita nemá podřízené lokality