Lokalita:

Měňany - lom Plešivec

Nadřazené lokality Trilobiti Barrandienu
Devon
Popis lokality Lom Měňany patřící pod Velkolom Čertovy schody se nalézá mezi obcemi Měňany a Suchomasty, jihovýchodně od Koněprus.
Fotografie lokality


Lom Měňany ,,Plešivec nebo též Homolák\\
Obrázek 1: Lom Měňany ,,Plešivec nebo též Homolák\\

Poloha lomu (zdroj: Mapy.cz)
Obrázek 2: Poloha lomu (zdroj: Mapy.cz)

Souřadnice GPS
Stratigrafické zařazení
anglicky|česky
Útvar:Devon(359.2 - 416 Ma)
Význam lokality

Ochrana

Bez ochrany
Způsob sběru
Ostatní poznámky spodní devon, Pražské souvrství
Literatura
Kameny z této lokality ; ; ; ; ;
Podřazené lokality Lokalita nemá podřízené lokality