Lokalita:

PP Žraločí zuby

Nadřazené lokality Křída Kladenska a okolí
Popis lokality PP Žraločí zuby se nachází v opuštěném buližníkovém lůmku ve Vrapickém lese v Kladně-Vrapicích, přibližně 750m zjz od kostelíka sv. Mikuláše.
Fotografie lokality


PP Žraločí zuby
Obrázek 1: PP Žraločí zuby

Sběratelská jáma
Obrázek 2: Sběratelská jáma

Poloha buližníkového lůmku (zdroj:Mapy.cz)
Obrázek 3: Poloha buližníkového lůmku (zdroj:Mapy.cz)

Souřadnice GPS
Stratigrafické zařazení
anglicky|česky
Útvar:Křída(65.5 - 145.5 Ma)
Význam lokality

Dochovaná příbojová facie
Ochrana

PP
Způsob sběru Sběratelské jámy (vybírání drobných zoubků ze sedimentu, plavení)
Ostatní poznámky
Literatura http://lokality.geology.cz/61
Kameny z této lokality ; ; ;
Podřazené lokality Lokalita nemá podřízené lokality