Lokalita:

důl Prago-Tragi

Nadřazené lokality Karbon Kladenska a okolí
Popis lokality Odval dolu se nachází severně od železniční stanice Kladno-Dubí a východně od městské části Kladno-Korea. Poloha odvalu je dobře patrná díky vodárenské věži, která je umístěná na temeni haldy. Odval je silně zarostlý vegetací, ale místy jsou vhodné výchozy haldoviny pro sběr fosilií. Těžba na dole Prago-Tragi byla ukončena roku 1990.
Fotografie lokality


Důl Prago-Tragi - jáma Prago
Obrázek 1: Důl Prago-Tragi - jáma Prago

Odkryv haldoviny na odvale dolu Prago-Tragi
Obrázek 2: Odkryv haldoviny na odvale dolu Prago-Tragi

Poloha odvalu (zdroj: Mapy.cz)
Obrázek 3: Poloha odvalu (zdroj: Mapy.cz)

Souřadnice GPS
Stratigrafické zařazení
anglicky|česky
Útvar:Karbon(299 - 359.2 Ma)
Význam lokality

Kladenské souvrství (Radnické vrstvy)
Ochrana

Bez ochrany
Způsob sběru Prohledávání a proklepávání haldoviny
Ostatní poznámky
Literatura
Kameny z této lokality ; ;
Podřazené lokality Lokalita nemá podřízené lokality