Lokalita:

Lobečská skála

Nadřazené lokality Karbon Kladenska a okolí
Popis lokality Na levém břehu Vltavy u Lobče, poblíž Kralup nad Vltavou, se nachází skalní výchoz tvořený karbonskými pískovci a arkózami, na něž při vrcholku nasedají křídové pískovce a slepence. V nejvyšší části odkrytého sledu je asi 2m mocná vrstva prachovců a tence vrstevnatých pískovců s bohatou ( i když silně fragmentální) karbonskou flórou nýřanských vrstev (Westphal D). Vstup na lokalitu je z bezpečnostních důvodů jen na vlastní nebezpečí.
Fotografie lokality


sběratelská jáma
Obrázek 1: sběratelská jáma

převažující složkou flóry jsou listy Cordaitů
Obrázek 2: převažující složkou flóry jsou listy Cordaitů

Lobečská skála
Obrázek 3: Lobečská skála

Lobečská skála, výhled na průmyslové Kralupy
Obrázek 4: Lobečská skála, výhled na průmyslové Kralupy

Lobečská skála, zdroj: Mapy.cz
Obrázek 5: Lobečská skála, zdroj: Mapy.cz

Souřadnice GPS
Stratigrafické zařazení
anglicky|česky
Útvar:Karbon(299 - 359.2 Ma)
Význam lokality

Kladenské souvrství (Nýřanské vrstvy)
Ochrana

Bez ochrany
Způsob sběru Sběratelské jámy
Ostatní poznámky
Literatura
Kameny z této lokality ; ; ; ; ; ; ; ;
Podřazené lokality Lokalita nemá podřízené lokality