Nejlepší nálezy uživatele kovy

Pro prohlížení jednotlivých jednotek pokračujte pomocí menu vlevo...
Nález Taxony Lokalita Stratigrafické zařazení
Uživatel kovy doposud nemá žádné mimořádné nálezy. Pokračujte v prohlížení pomocí menu v levo...