Nejlepší nálezy uživatele ad123

Pro prohlížení jednotlivých jednotek pokračujte pomocí menu vlevo...
Nález Taxony Lokalita Stratigrafické zařazení
Regnum: ANIMALIA
[Říše: ŽIVOČICHOVÉ]


Černá rokle u Kosoře System:Devonian
Útvar:Devon