Výpis:
latisky|česky

Vyberte položku
Eonotém: Fanerozoikum (0 - 542 Ma)
 |_ Ératém: Kenozoikum (0 - 65.5 Ma)
  .  |_ Útvar: Neogén (0 - 23 Ma)
  .   .  |_ Oddělení: Holocén (0 - 0.0115 Ma)
  .   .  |_ Oddělení: Pleistocén (0.0115 - 1.8 Ma)
  .   .  |_ Oddělení: Pliocén (1.8 - 5.33 Ma)
  .   .  |_ Oddělení: Miocén (5.33 - 23 Ma)
  .   .   .  |_ Pododdělení: Svrchní (11.5 - 7.1 Ma)
  .   .   .   .  |_ Stupeň: Pannon (11.5 - 7.1 Ma)
  .   .   .  |_ Pododdělení: Střední (16.5 - 11.5 Ma)
  .   .   .   .  |_ Stupeň: Sarmat (13.6 - 11.5 Ma)
  .   .   .   .  |_ Stupeň: Baden (16.5 - 13.6 Ma)
  .   .   .  |_ Pododdělení: Spodní (23.4 - 16.5 Ma)
  .   .   .   .  |_ Stupeň: Ottnang (18 Ma)
  .  |_ Útvar: Paleogén (23 - 65.5 Ma)
  .   .  |_ Oddělení: Oligocén (33.9 - 23 Ma)
  .   .  |_ Oddělení: Eocén (55.8 - 33.9 Ma)
  .   .   .  |_ Stupeň: Priabonian (37.2 - 33.9 Ma)
  .   .   .  |_ Stupeň: Bartonian (40.4 - 37.2 Ma)
  .   .   .  |_ Stupeň: Lutetian (48.6 - 40.4 Ma)
  .   .   .  |_ Stupeň: Ypresian (55.8 - 48.6 Ma)
  .   .  |_ Oddělení: Paleocén (65.5 - 55.8 Ma)
 |_ Ératém: Mezozoikum (Druhohory) (65.5 - 251 Ma)
  .  |_ Útvar: Křída (65.5 - 145.5 Ma)
  .   .  |_ Oddělení: Svrchní Křída (99.6 - 65.5 Ma)
  .   .   .  |_ Stupeň: Maastricht (70.6 - 65.5 Ma)
  .   .   .  |_ Stupeň: Campan (83.5 - 70.6 Ma)
  .   .   .  |_ Stupeň: Santon (85.8 - 83.5 Ma)
  .   .   .  |_ Stupeň: Coniac (89.3 - 85.8 Ma)
  .   .   .  |_ Stupeň: Turon (93.5 - 89.3 Ma)
  .   .   .  |_ Stupeň: Cenoman (99.6 - 93.5 Ma)
  .   .  |_ Oddělení: Spodní Křída (145.5 - 99.6 Ma)
  .   .   .  |_ Stupeň: Aptian (125 - 112 Ma)
  .  |_ Útvar: Jura (145.5 - 199.6 Ma)
  .   .  |_ Oddělení: Svrchní (145.5 - 161.2 Ma)
  .   .   .  |_ Stupeň: Tithon (145.5 - 150.8)
  .   .   .  |_ Stupeň: Kimmeridž (150.8 - 155)
  .   .   .  |_ Stupeň: Oxford (155 - 161.2)
  .   .  |_ Oddělení: Střední (161.2 - 175.6 Ma)
  .   .  |_ Oddělení: Spodní (175.6 - 199.6 Ma)
  .  |_ Útvar: Trias (199.6 - 251 Ma)
 |_ Ératém: Paleozoikum (Prvohory) (251 - 542 Ma)
  .  |_ Útvar: Perm (251 - 299 Ma)
  .   .  |_ Podútvar: Permokarbon (299 Ma)
  .  |_ Útvar: Karbon (299 - 359.2 Ma)
  .   .  |_ Oddělení: Svrchní (318.1 - 299 Ma)
  .   .   .  |_ Stupeň: Stefan (306.5 - 299 Ma)
  .   .   .  |_ Stupeň: Westfál (311.7 - 306.5)
  .   .   .  |_ Stupeň: Namur (318.1 - 311.7 Ma)
  .   .   .   .  |_ Souvrství: Ostravské souvrství (cca 313 - cca 317 Ma)
  .   .   .   .   .  |_ Vrstvy: sloje Prokop (Nejmladší vrstvy Ostravského souvrství)
  .   .   .   .   .  |_ Vrstvy: Porubské (mladší než Jaklovecké  vrstvy a starší než vrstvy sloje Prokop)
  .   .   .   .   .  |_ Vrstvy: Jaklovecké (mladší než Hrušovské a starší než Porubské vrstvy)
  .   .   .   .   .  |_ Vrstvy: Hrušovské (mladší než Petřkovické a starší než Jaklovecké vrstvy)
  .   .   .   .   .  |_ Vrstvy: Petřkovické (Nejstarší vrstvy Ostravského souvrství)
  .   .   .   .   .   .  |_ Horizont: Nanety ( )
  .   .   .   .  |_ Souvrství: Karvinské souvrství (cca 308 - cca 313)
  .   .  |_ Oddělení: Spodní (359.2 - 318.1 Ma)
  .   .   .  |_ Stupeň: Visé (345 - 318.1 Ma)
  .   .   .   .  |_ Souvrství: Kyjovické souvrství (cca 317 - cca 320 Ma)
  .   .   .  |_ Stupeň: Tournai (359.2 - 345 Ma)
  .  |_ Útvar: Devon (359.2 - 416 Ma)
  .   .  |_ Oddělení: Svrchní (385.3 - 359.2 Ma)
  .   .  |_ Oddělení: Střední (397.5 - 385.3 Ma)
  .   .   .  |_ Stupeň: Givet (391.8 - 385.3 Ma)
  .   .   .   .  |_ Souvrství: Srbské (391.8 - 385.3 Ma)
  .   .   .  |_ Stupeň: Eifel (397.5 - 391.8 Ma)
  .   .   .   .  |_ Souvrství: Chotečské (cca 397.5 - 391.8 Ma)
  .   .   .   .  |_ Souvrství: Šternbersko-hornobenešovský pruh ()
  .   .   .   .   .  |_ Vrstvy: Chabičovské ()
  .   .  |_ Oddělení: Spodní (416 - 397.5 Ma)
  .   .   .  |_ Stupeň: Svrchní Ems [Dalej] (? - 397.5 Ma)
  .   .   .   .  |_ Souvrství: Dalejsko - třebotovské (? - 397.5 Ma)
  .   .   .  |_ Stupeň: Spodní Ems [Zlíchov] (407 - ? Ma)
  .   .   .   .  |_ Souvrství: Zlíchovské (407 - ? Ma)
  .   .   .   .   .  |_ Horizont: Korálový obzor od kapličky ( )
  .   .   .  |_ Stupeň: Prag (411 - 407 Ma)
  .   .   .   .  |_ Souvrství: Pražské (411 - 407 Ma)
  .   .   .   .   .  |_ Vrstvy: Dvorecko - prokopské vápence ( )
  .   .   .   .   .  |_ Vrstvy: Koněpruské vápence ()
  .   .   .  |_ Stupeň: Lochkov (416 - 411Ma)
  .   .   .   .  |_ Souvrství: Lochkovské (416 - 411Ma)
  .   .   .   .   .  |_ Vrstvy: Radotínské vápence ( )
  .  |_ Útvar: Silur (416 - 443.7 Ma)
  .   .  |_ Oddělení: Svrchní (423 - 416 Ma)
  .   .   .  |_ Stupeň: Přídolí (419 - 416 Ma)
  .   .   .   .  |_ Souvrství: Přídolské (419 - 416 Ma)
  .   .   .  |_ Stupeň: Ludlow (423 - 419 Ma)
  .   .   .   .  |_ Souvrství: Kopaninské (423 - 419 Ma)
  .   .  |_ Oddělení: Spodní (443.7 - 423 Ma)
  .   .   .  |_ Stupeň: Wenlock (428 - 423 Ma)
  .   .   .   .  |_ Vrstvy: Motolské (Liteňské souvrství) (Travá celý Wenlock a částečně zasahuje do Llandoveru)
  .   .   .   .   .  |_ Horizont: arethusinové břidlice ()
  .   .   .  |_ Stupeň: Llandovery (443.7 - 428 Ma)
  .   .   .   .  |_ Vrstvy: Litohlavské [Liteňské souvrství] (Mladší než vrstvy Želechovické)
  .   .   .   .  |_ Vrstvy: Želekovické [Liteňské souvrství] (Starší než vrstvy Litohlavské)
  .  |_ Útvar: Ordovik (443.7 - 488.3 Ma)
  .   .  |_ Oddělení: Svrchní (460.9 - 443.7 Ma)
  .   .   .  |_ Stupeň: Kosov (? - 443.7 Ma)
  .   .   .   .  |_ Souvrství: Kosovské (? - 443.7 Ma)
  .   .   .  |_ Stupeň: Kralodvor (? - ? Ma)
  .   .   .   .  |_ Souvrství: Králodvorské (? - ? Ma)
  .   .   .  |_ Stupeň: Beroun (cca 460.9 - ? Ma)
  .   .   .   .  |_ Souvrství: Bohdalecké (Nejmladší)
  .   .   .   .  |_ Souvrství: Zahořanské (Starší než Bohdalecké, mladší než Vinické)
  .   .   .   .  |_ Souvrství: Vinické (Starší než Zahořanské, mladší než Letenské)
  .   .   .   .  |_ Souvrství: Letenské (Starší než Vinické, mladší než Libeňské)
  .   .   .   .  |_ Souvrství: Libeňské (Nejstarší)
  .   .  |_ Oddělení: Střední (471.8 - 460.9 Ma)
  .   .   .  |_ Stupeň: Dobrotiv (? - 460.9 Ma)
  .   .   .   .  |_ Souvrství: Dobrotivské (? - 460.9 Ma)
  .   .   .  |_ Stupeň: Llanvirn (471.8 - ? Ma)
  .   .   .   .  |_ Souvrství: Šárecké (471.8 - ? Ma)
  .   .  |_ Oddělení: Spodní (488.3 - 471.8 Ma)
  .   .   .  |_ Stupeň: Arenig (478.6 - 471.8 Ma)
  .   .   .   .  |_ Souvrství: Klabavské (478.6 - 471.8 Ma)
  .   .   .  |_ Stupeň: Tremadok (488.3 - 478.6 Ma)
  .   .   .   .  |_ Souvrství: Mílinské (Mladší než Třenické)
  .   .   .   .  |_ Souvrství: Třenické (Starší než Mílinské)
  .  |_ Útvar: Kambrium (488.3 - 542 Ma)
  .   .  |_ Oddělení: Svrchní (501 - 488.3 Ma)
  .   .  |_ Oddělení: Střední (513 - 501 Ma)
  .   .  |_ Oddělení: Spodní (542 - 513 Ma)
 : Prekambrium (542 - cca 4000 Ma)
 |_ Eonotém: Proterozoikum (542-2500 Ma)
 |_ Eonotém: Archaikum (2500 - cca 4000 Ma)