Vyberte lokalitu
Paleoart D.Berger
Křída Kladenska a okolí
 |_ Vinařice ,,u hřbitova\"
 |_ PP Žraločí zuby
 |_ Lichoceves
 |_ Saky - Háj
Fauna permokarbonu Kladenska a okolí
 |_ Arthropleury 
 |_ Pavoukovci
 |_ Ostatní fauna
Karbon Kladenska a okolí
 |_ důl Theodor
 |_ důl Ronna 
 |_ důl Mayrau
 |_ důl Prago-Tragi
 |_ důl ČSA 
 |_ Lobečská skála
Trilobiti Barrandienu
 |_ Devon
  .  |_ Měňany - lom Plešivec
 |_ Silur
 |_ Ordovik
 |_ Kambrium
Ostatní lokality ČR/SR